Na místě dnešní Makarské stávala římská osada Muccurum, kterou zničili v 6. stol. Ostrogóti. V dalších staletích byla jednou ze základen pirátských Neretvanů, kteří se později podrobili chorvatským, resp. chorvatsko-uherským králům. Mezi památky města, které bývalo římskou osadou, stojí za pozornost především na barokní kostel sv. Filipa Neri a na zalesněném poloostrůvku kostelík sv. Petra z 15. stol. Za návštěvu stojí i muzeum mušlí ve františkánském klášteře z 15. až 17. stol. a barokní kostel sv. Marka na starobylém náměstí.
(ZDROJ: chorvatsko.svetadily.cz)

  • Makarska, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 1
  • Makarska, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 2