Poutní místo, které založil v roce 1908 splitský biskup Juraj Carić. Zdejší přírodní jeskyně a vzhled okolní lesnaté krajiny připomíná scenérii v Lurdech v jižní Francii, kde se v roce 1858 zjevila chudé dívce Bernadette Soubirous Panna Maria. V jeskyni je socha Matky Boží Lurdské (Majka Božja Lurdska), patronky poutního místa. K sanktuáriu dále patří kaple, křížová cesta a dům pro duchovní cvičení. Místo, jako stvořené pro tiché zamyšlení a meditaci, je umístěno ve svahu nad Jadranskou magistrálou, v členitém zalesněném terénu. Hlavní pouti se tu konají 11. února, 25. března, 15. srpna a 8. září.
Na poutní místo upozorňuje ukazatel "Svetište Vepric" na Jadranské magistrále, pár set metrů před Makarskou ve směru ze Splitu. Vede k němu krátká odbočka.
(ZDROJ: chorvatsko.cz)

  • Makarska, Chorvatsko - Svatyně Vepric  - Obrázek 1
  • Makarska, Chorvatsko - Svatyně Vepric  - Obrázek 2